Thứ 4, Ngày 17/08/2022 -

Thông tin người phát ngôn
Ngày đăng: 16/10/2019  19:23 Lượt xem: 11855
Mặc định Cỡ chữ

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

- Họ và Tên: Nguyễn Văn Lân; Chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ;
- Số điện thoại di động: 0913 486182.
- Email: nvlan.snv@kontum.gov.vn

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1438 người đang online Tổng 45.798.849 lượt truy cập