Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch
    Đăng Nhập
VBPL_KonTum
Góp ý web
VBPL_CP
Lấy ý kiến người dân
Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời
Tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp
LƯỢT TRUY CẬP
91.825
Kế hoạch tuyển dụng nhân sự làm việc tại BQLDA "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum"
2:03 CH | 10/03/2017

 


 TIN HOẠT ĐỘNG

1:56 CH | 30/10/2017

 

 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

8:52 SA | 06/02/2018

 

 TIN CHUYÊN NGÀNH

9:42 SA | 01/02/2018

 

 THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

8:24 SA | 30/01/2018

 THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Khoi nghiep
HoChiMinh