Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp
VBPL_KonTum
Góp ý web
VBPL_CP
Lấy ý kiến người dân
Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
91.825
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

V/v tham gia góp ý các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 286/UBND-TH ngày 07/02/2017 về việc tham mưu đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm;

Sở Nội vụ đã xây dựng các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

2. Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và dự thảo;

3. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo nêu trên và gửi ý kiến tham gia về Sở Nội vụ trước ngày 22/4/2017, đồng thời gửi file văn bản vào hộp thư điện tử cchc.kt@gmail.com để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vui lòng tải các dự thảo tại đây.

 

Đăng bởi : Văn Phòng Ngày đăng : 14/04/2017 Lượt xem : 483
Quay Về

 TIN HOẠT ĐỘNG

1:56 CH | 30/10/2017

 

 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

8:52 SA | 06/02/2018

 

 TIN CHUYÊN NGÀNH

9:42 SA | 01/02/2018

 

 THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

8:24 SA | 30/01/2018

 THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Khoi nghiep
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới