Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Quyết định
    Đăng Nhập
VBPL_CP
Lấy ý kiến người dân
Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời
Tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp
VBPL_KonTum
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
91.825

Quyết định

   Đóng
 Thể LoạiTiêu ĐềMô TảSize 
Quyết địnhQuyết định thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ18/2010/QĐ-UBND (27/4/2010)29,50 KBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ17/2010/QĐ-UBND (27/4/2010)32,50 KBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum244/QĐ-SNV (07/10/2015)874,44 KBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 14/2012/QĐ-UBND (06/4/2012) 33,50 KBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định thành lập các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum326/QĐ-UBND (16/6/2015)263,76 KBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định về việc thành lập Chi cục văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ06/2012/QĐ-UBND (19/01/2012)941,06 KBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định vv kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ78/QĐ-SNV (04/4/2015)38,50 KBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ142/QĐ-SNV (28/3/2011)1,94 MBTải Xuống
Quyết địnhQuyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum44/2008/QĐ-UBND6,38 MBTải Xuống
Quyết địnhQuy định về hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ công chức, viên chức Sở Nội vụ793/QĐ-SNV (10/7/2012)1,34 MBTải Xuống
Quyết địnhQĐ ban hành Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum1011/QĐ-SNV (10/12/2012)124,50 KBTải Xuống
Quyết địnhQĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ01/QĐ-BTG (18/3/2011)3,97 MBTải Xuống
Thông báoPhân công nhiệm vụ cho các thành viên BBT trang thông tin điện tử686/TB-SNV (02/4/2013)718,18 KBTải Xuống
Quyết địnhQĐ ban hành đạo đức chuẩn mực của cán bộ, CCVC Ngành Nội vụ tỉnh Kon Tum150/QĐ-SNV (11/5/2009)3,98 MBTải Xuống
Quyết địnhQĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành nội quy cơ quan974/QĐ-SNV (01/10/2012)2,07 MBTải Xuống
Quyết địnhQuy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum37/2010/QĐ-UBND (22/9/2008)2,60 MBTải Xuống
Quyết địnhQuy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum36/2010/QĐ-UBND (24/9/2010)2,63 MBTải Xuống
Quyết địnhQuy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum01/QĐ-SNV (02/01/2014)3,24 MBTải Xuống
Quyết địnhQuy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum09/2016/QĐ-UBND (14/3/2016)4,44 MBTải Xuống

 TIN HOẠT ĐỘNG

1:56 CH | 30/10/2017

       Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết  định   điều động, bổ nhiệm công chức thuộc Sở Nội vụ.

       Tham dự buổi lễ có ông A Cường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng tập thể lãnh   đạo Sở Nội vụ và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Sở Nội vụ. 

 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

4:06 CH | 05/04/2018

 

 TIN CHUYÊN NGÀNH

9:42 SA | 01/02/2018

 

 THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

8:24 SA | 30/01/2018

 



THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Khoi nghiep
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết