Số/Kí hiệu
15/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/10/2019
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quy định, Quy chế của UBND tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm