Số/Kí hiệu
12/2019/TT-BNV
Ngày ban hành
04/11/2019
Người ký
Lê Vĩnh Tân
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản QPPL mới Ngành Nội vụ
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng