Số/Kí hiệu
145/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/03/2020
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
Về việc khen thưởng thành tích nhân kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập huyện Ia H’Drai (11/3/2015 - 11/3/2020)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc khen thưởng thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (22/05/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Sở Nội vụ (18/05/2020)
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới giai đoạn 2018 - 2020 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” giai đoạn 2017 - 2020 (18/05/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư (07/05/2020)
QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (04/05/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Sở Khoa học và Công nghệ (27/04/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Văn phòng Tỉnh ủy (24/04/2020)
Thông báo danh mục dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Kon Tum (21/04/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (16/04/2020)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum (27/03/2020)