Số/Kí hiệu
70/QĐ-SNV
Ngày ban hành
12/03/2020
Người ký
A Cường
Trích yếu
QĐ thành lập hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực
Văn phòng Sở