Số/Kí hiệu
356/QĐ-CTN
Ngày ban hành
23/03/2020
Người ký
Đăng Thị Ngọc Thịnh
Trích yếu
V/v Truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng"
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực
Đính kèm