Số/Kí hiệu
14/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/04/2012
Người ký
Trích yếu
Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Hết hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
v/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018-2019 ngành Giáo dục và đào tạo huyện Sa Thầy. (10/09/2019)
khen thưởng thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bản tỉnh (10/09/2019)
V/v tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ (31/08/2019)
vv khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua năm học 2018-2019 đối với Sở giáo dục và đạo tạo (16/08/2019)
V/v tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019 (16/08/2019)
Khen thưởng thành tích đóng góp, hỗ trợ phát triển ngành giáo duc và đào tạo tỉnh Kon Tum (14/08/2019)
vv khen thưởng thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2018-2019 đối với Sở giáo dục đào tạo (12/08/2019)
khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào (09/08/2019)
khen thưởng thành tích xuất sắc trong điều tra, phá chuyên án sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum (06/08/2019)
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum (06/08/2019)