Số/Kí hiệu
1164/CTr-SNV
Ngày ban hành
07/06/2020
Người ký
Trích yếu
Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình - Kế hoạch
Lĩnh vực