Số/Kí hiệu
33/KH-SNV
Ngày ban hành
18/08/2020
Người ký
Trích yếu
Khắc phục những khuyết điểm của Tập thể Lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ năm 2019
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình - Kế hoạch
Lĩnh vực