Số/Kí hiệu
676/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/09/2020
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Khen thưởng thành tích xuất sắc đối với huyện Đăk Tô nhân kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; công tác Dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy (28/09/2020)
Khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2020 (14/09/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Sở Xây dựng (17/08/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 đối với Tòa án nhân dân tỉnh (08/07/2020)
khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Ban Nội chính Tinh ủy (03/07/2020)
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 đối với huyện Sa Thầy (03/07/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum (01/07/2020)
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với huyện Kon Rẫy (29/06/2020)
Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 đối với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (28/06/2020)
Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (27/06/2020)