Số/Kí hiệu
01/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/01/2021
Người ký
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng
Đính kèm
Văn bản khác
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 (05/11/2021)
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐUBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) (02/07/2021)
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum (23/06/2021)
Về việc điều chỉnh giao biên chế công chức năm 2021 của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (26/03/2021)
Về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (26/03/2021)
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (13/03/2021)
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2021 (23/02/2021)
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (16/02/2021)
Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (09/02/2021)
Khen thưởng thành tích trong công tác điều tra, làm rõ vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 495, xã Hiếu và Tiểu khu 440, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông (08/02/2021)