Số/Kí hiệu
44/KH-SNV
Ngày ban hành
23/06/2021
Người ký
Trích yếu
Kế hoạch khắc phục những khuyết diểm của tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ năm 2020
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình - Kế hoạch
Lĩnh vực
Nội vụ