Số/Kí hiệu
05/HD-HĐTĐKT
Ngày ban hành
21/06/2021
Người ký
Trích yếu
Hướng dẫn quản lý, tổ chức hoạt động của cụm, Khối thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng