Số/Kí hiệu
315/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/06/2021
Người ký
Trích yếu
Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng