Số/Kí hiệu
2027/SNV-KLTTr
Ngày ban hành
10/08/2021
Người ký
Trích yếu
Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đak Hà
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực
Thanh tra Sở