Số/Kí hiệu
369/QĐ-SNV
Ngày ban hành
08/09/2021
Người ký
Trích yếu
Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực