Số/Kí hiệu
336/QĐ-SNV
Ngày ban hành
12/08/2021
Người ký
Trích yếu
Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực