Số/Kí hiệu
367/QĐ-SNV
Ngày ban hành
08/09/2021
Người ký
Trích yếu
Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực