Số/Kí hiệu
311/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/06/2021
Người ký
Trích yếu
Về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công bố bộ TTHC - Dịch vụ công trực tuyến
Lĩnh vực