Số/Kí hiệu
54/KH-SNV
Ngày ban hành
14/10/2021
Người ký
Trích yếu
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình - Kế hoạch
Lĩnh vực