Số/Kí hiệu
429/QĐ-SNV
Ngày ban hành
27/10/2021
Người ký
Trích yếu
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 của Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực