Số/Kí hiệu
01/CTr-Snv
Ngày ban hành
20/01/2021
Người ký
Trích yếu
Chươg trình công tác năm 2021 của Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình - Kế hoạch
Lĩnh vực