Số/Kí hiệu
449/QĐ-SNV
Ngày ban hành
24/11/2021
Người ký
Trích yếu
Quyết định ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên, trước hạn đối với công chức Sở Nội vụ 2021
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực