Số/Kí hiệu
495/QĐ-SNV
Ngày ban hành
24/12/2021
Người ký
Trích yếu
Phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực