Số/Kí hiệu
04/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/01/2022
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực