Số/Kí hiệu
22/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/01/2022
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực