Số/Kí hiệu
07/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/01/2022
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002 - 31/01/2022)
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực