Số/Kí hiệu
35/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/01/2022
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2021 đối với Trường Chính trị tỉnh
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Lĩnh vực