Số/Kí hiệu
249/KH-UBND
Ngày ban hành
25/01/2022
Người ký
Trích yếu
Chương trình đối thoại với thanh niên
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình - Kế hoạch
Lĩnh vực