Số/Kí hiệu
14/QĐ-SNV
Ngày ban hành
17/01/2022
Người ký
Trích yếu
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ
Lĩnh vực