Số/Kí hiệu
76/QĐ-SNV
Ngày ban hành
16/02/2022
Người ký
Trích yếu
QĐ Công bố, công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ
Lĩnh vực