Số/Kí hiệu
175/QĐ-SNV
Ngày ban hành
28/03/2022
Người ký
Trích yếu
Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực
Đính kèm