Số/Kí hiệu
246/QĐ-UBND
Ngày ban hành
01/04/2022
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum năm 2021 đối với cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực