Số/Kí hiệu
06/2022/QH15
Ngày ban hành
15/06/2022
Người ký
Trích yếu
Luật Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực
Đính kèm