Số/Kí hiệu
111/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/03/2023
Người ký
Trích yếu
Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Báo Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp tỉnh
Lĩnh vực