Số/Kí hiệu
473/QĐ-SNV
Ngày ban hành
24/04/2023
Người ký
Trích yếu
Về việc thanh tra ngành Nội vụ theo Kế hoạch năm 2023 tại Sở Xây dựng
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực