Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày đăng: 22/09/2023  13:21 Lượt xem: 143
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 2617/KH-UBND ngày 14/8/2023 về khắc phục tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 18/VPBCĐCCHC ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Trong tháng 9 năm 2023, Sở Nội vụ đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

Mục đích của cuộc điều tra, khảo sát là nắm bắt ý kiến đánh giá, phản ánh của người dân, tổ chức về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp thực hiện, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công.


Đoàn khảo sát sự hài lòng của người dân tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông

Theo đó, sẽ tiến hành khảo sát 571 phiếu tại 20 đơn vị (trong đó: 05 đơn vị cấp huyện và 15 đơn vị cấp xã), cụ thể: thị trấn Sa Thầy, xã Sa Nhơn, xã Rờ Kơi thuộc huyệ Sa Thầy;  thị trấn Plei Kần, xã Đăk Kan, xã Đăk Xú thuộc huyện Ngọc Hồi; thị trấn Măng Đen, xã Măng Cành, xã Đăk Tăng thuộc huyện Kon Plông; xã Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, xã Văn Xuôi thuộc huyện Tu Mơ Rông; xã Ia Tơi, xã Ia Đal, xã Ia Dom Huyện Ia H’Drai:

Các lĩnh vực được chọn khảo sát bao gồm: lĩnh vực Đất đai, lĩnh vực cấp Giấy phép kinh doanh ở cấp huyện và lĩnh vực Tư pháp, lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội ở cấp xã.

Đối tượng khảo sát là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, xã có giao dịch thủ tục hành chính, đã hoàn tất giao dịch và nhận kết quả trong năm 2023 đối với các lĩnh vực được chọn khảo sát nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/8/2023.

Nội dung đo lường là các nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân/tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước, gồm:

- Tiêu chí đánh giá của người dân về việc tổ chức cung ứng dịch vụ của cơ quan hành chính nhà nước: (1) Cơ quan trực tiếp giải quyết công việc cho người dân; (2) Kênh thông tin để biết về cơ quan trực tiếp giải quyết công việc cho người dân; (3) Số lần đi lại đến cơ quan để giải quyết công việc; (4) Việc công chức gây phiền hà, sách nhiễu; (5) Việc công chức gợi ý nộp tiền ngoài phí/lệ phí; (6) Việc cơ quan đúng hẹn; (7) Việc cơ quan thông báo trễ hẹn; (8) Việc cơ quan xin lỗi vì trễ hẹn; (9) Sự phù hợp của các hình thức cung ứng dịch vụ hành chính công.

- Tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân: Gồm có 22 tiêu chí, tương ứng với 05 yếu tố cơ bản: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

- Tiêu chí đo lường các giải pháp mong muốn của người dân: Gồm 12 giải pháp được đề xuất gồm mở rộng các hình thức thông tin; cải thiện hệ thống cơ sở vật chất; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; rút ngắn thời gian giải quyết; giảm phí/lệ phí; cải thiện thái độ giao tiếp; cải thiện tinh thần phục vụ; nâng cao năng lực giải quyết công việc; tiếp nhận giải quyết tốt các góp ý, ý kiến của người dân; khác.


Đoàn khảo sát sự hài lòng của người dân tại xã
Rờ Kơi, huyện Sa Thầy

Khảo sát được tiến hành thông qua hình thức gặp trực tiếp cá nhân tại địa bàn để phỏng vấn, hướng dẫn trả lời vào phiếu điều tra trực tuyến (qua phần mềm chấm điểm cải cách hành chính do Sở Nội vụ xây dựng tại địa chỉ: http://parindex.cchc.kontum.gov.vn).

Sau khi kết thúc đợt khảo sát trên cơ sở kết quả khảo sát, đồng thời nhằm góp phần nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của địa phương trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ báo cáo kết quả và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề còn tồn tại thông qua cuộc khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1238 người đang online Tổng 46.996.488 lượt truy cập