Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Đăk Hà năm 2019
Ngày đăng: 24/10/2019  21:34 Lượt xem: 1755
Mặc định Cỡ chữ

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Đăk Hà năm 2019

Căn cứ Công văn số 2627/UBND -KTTH, ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019 của huyện Đăk Hà;

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-UBND,  ngày 14/10/2019của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà kế hoạchtuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà năm 2019;Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo tuyển dụng viên chức ngànhGiáo dục và Đào tạo năm 2019như sau:

I. CHỈ TIÊUTUYỂNDỤNG:

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 190 chỉ tiêu, gồm:

1. Giáo viên Mầm non: 174 chỉ tiêu.

2. Giáo viên Tiểu học: 16 chỉ tiêu, trong đó:

-Giáo viên tiểu học đa môn: 11 chỉ tiêu.

-Giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

-Giáo viên tiểu học dạy tin học: 03 chỉ tiêu. (có phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN NGƯỜI DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

22. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáodục, trường giáo dưỡng.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

3.1 Đối với giáo viên mầm non:

a.Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

b. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của BộGiáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2.Đối với giáo viên tiểu học

3.2.1. Giáo viên tiểu học đa môn

a. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học trở lên;

b. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2.2. Giáo viên dạy tiếng Anh

a. Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5  đối với những người tốt nghiệp đại học theo Đề án ngoại ngữ 2020.

b. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp.

c. Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

d. Có trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

đ. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2.3. Giáo viên dạy tin học

a. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

b. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

III.HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau

1.1.Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2.Vòng 2: Thực hành  kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngườidự tuyển thông qua hình thức soạn giáo án. Thời gian soạn giáo án là 90 phút. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.  Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thực hành. Nội dung thực hành vòng 2 như sau:

a)Đối với giáo viên mầm non: Thực hành soạn 01 hoạt động học, trong những hoạt động sau:-Hoạt động làm quen với toán.-Hoạt động khám phá xã hội-khoa học.

b)Đối với giáo viên tiểu học:-Giáo viên tiểu học đa môn:Thực hành soạn 01 giáo án môn Toán hoặc Tiếng Việt chương trình lớp 1 hoặc lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. -Giáo viên dạy tiếng Anh: Thực hành soạn 01 giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 hoặc lớp 4, lớp 5 (chương trình hiện hành 2 tiết/ tuần)-Giáo viên dạy tin học:Thực hành soạn 01 giáo án môn Tin học chương trình lớp 3 hoặc lớp 4, lớp 5.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂMNHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ 02 bộ, mỗi bộ gồm có:

1.1.Phiếuđăng  ký  dự  tuyển(Mẫu  phiếu  kèm  theo  Nghị  định  số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) có đóng dấu của UBND huyện Đăk Hà;

1.2.Sơ yếu lý lịch(yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và được cấp có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

1.3.Bản sao giấy khai sinh;

1.4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp, có thời hạn 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác)

1.5. Bản phô tô các loại giấy tờ sau (có công chứng):

+Bản sao có chứng thực các văn bằngtốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ liên quan đến vị trí tuyển dụng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019).

+Học bạ hoặc bảng điểm có ghi điểm trung bình chung toàn khóa học (nếu học bạ hoặc bảng điểm không ghi điểm trung bình chung toán khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình chung toàn khóa của cơ sở đào tạo).

+Sổ hộ khẩu gia đình.+Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên theo quy định(nếu có).

+Hai (02) bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

+ 02 ảnh thẻ (4x6) sau ảnh ghi đầy đủ thông tin cá nhân.Các loại giấy tờ trên đây phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ.

* Mẫu hồ sơ dự tuyển:Được phát hành tại phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày15/10/2019 đến hết ngày15/11/2019(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật)

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà (Số 177-Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Điện thoại: 0260.382310

3.3. Lệ phí tuyển dụng:400.000 đồng/thí sinh/lần.

VI. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIANXÉT TUYỂN

1. Địa điểm:Xét tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà. Địa chỉ: Số 177 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

2. Thời gian:

+Từ ngày 03/12/2019đến 08/12/2019: Tổ chức xét tuyển vòng 1.

+ Từ ngày 16/12/2019đến 17/12/2019: Tổ chức xét tuyển vòng 2.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà năm 2019 quy định tại Kế hoạch số 183 /KH-UBND, ngày 14/10/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà và được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Đăk Hà http://huyendakha.kontum.gov.vn và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, Phòng Giáo dục& Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà năm 2019. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạohuyện Đăk Hà(Điện thoại: 060.3822120; 060.3823103) hoặc Phòng Nội vụ huyện Đăk Hà(điện thoại 060.3822146)để được hướng dẫn./.

Văn phòng Sở
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10640 người đang online Tổng 45.038.817 lượt truy cập