Thứ sáu, Ngày 03/07/2020 -

Kiểm tra tình hình hoạt động của một số tổ chức hội cấp tỉnh
Ngày đăng: 31/10/2019  08:27 Lượt xem: 468
Mặc định Cỡ chữ

Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 30/10/2019, Đoàn Kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội hoạt động: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (đối với những hội tham gia thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) đã kiểm tra tình hình hoạt động tại một số hội cấp tỉnh giai đoạn 2018-2019. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Lê Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 05 hội gồm: Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh, Hội Điều dưỡng tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh.

Nội dung kiểm tra liên quan đến việc hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ của hội như: Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ hội; thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích; việc thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước giao; Việc thực hiện báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường, sửa đổi, bổ sung điều lệ hội; Việc lập các pháp nhân thuộc hội; Việc lập và lưu giữ hồ sơ tại trụ sở hội; Việc thu, tiếp nhận và sử dụng kinh phí của hội; Việc xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội, hoà giải tranh chấp trong nội bộ hội...

* Một số hình ảnh tại các buổi kiểm tra

Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra tại Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh

Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra tại Hội Điều dưỡng tỉnh

Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra tại Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh

Tại các buổi kiểm tra, đại diện các hội đã báo cáo tình hình hoạt động của các hội trong giai đoạn 2018-2019 và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các vấn đề có liên quan đến hoạt động của hội. Qua kiểm tra, các hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kỹ thuật song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động. Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội cũng có nhiều ý kiến để các hội hoạt động tốt hơn.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của các hội đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các hội để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền và đề nghị các hội cần có nhiều cố gắng hơn nữa để phát huy hết vai trò của mình đối với các hoạt động của đời sống xã hội trong thời gian tới./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 170 người đang online Tổng 44.921.242 lượt truy cập