Thứ hai, Ngày 27/09/2021 -

Kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 tại Ban Dân tộc, Sở Xây dựng
Ngày đăng: 08/11/2019  13:30 Lượt xem: 1062
Mặc định Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định 1083/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Thông báo số 158/TB-HĐ ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC tỉnh Kon Tum năm 2019 về kiểm tra, chấm điểm CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; ngày 07/11/2019, Tổ giúp việc của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính tại Ban Dân tộc và Sở Xây dựng.

Nội dung kiểm tra, chấm điểm thực tế tại các đơn vị gồm: Công tác cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong từng nội dung có những tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) và các thang điểm đánh giá, chấm điểm cụ thể.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Ban Dân tộc sáng ngày 07/11/2019

Theo các biên bản được ký thông qua, kết quả kiểm tra, chấm điểm CCHC tại Ban Dân tộc, Sở Xây dựng như sau:

Ban Dân tộc đạt 24,67/26,50 điểm của 22 TC/TCTP được đánh giá (đạt 93%). Vì tính đến thời điểm kiểm tra, Ban Dân tộc chưa phát sinh hồ sơ TTHC cần giải quyết nên có 02/24 TC/TCTP không đánh giá gồm: “Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC” và “Thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản khi để xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC”.

Sở Xây dựng đạt 29,90/31,50 điểm của 23 TC/TCTP được đánh giá (đạt 95%). Theo báo cáo, Sở Xây dựng không có TTHC được quy định giải quyết thông qua cơ chế một cửa liên thông nên có 01/24 TC/TCTP không đánh giá là “Tỷ lệ TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông”.

Kết quả kiểm tra, chấm điểm thực tế cộng với kết quả thẩm định, chấm điểm qua hồ sơ là cơ sở để xác định Chỉ số CCHC và xếp loại CCHC của các cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ quan, đơn vị xếp loại Trung bình trở xuống hoặc bị hạ hai bậc xếp loại so với năm trước liền kề thì tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó không được xét thi đua, khen thưởng toàn diện trong năm đánh giá.

Văn Tiến
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 810 người đang online Tổng 45.246.037 lượt truy cập