Thứ hai, Ngày 06/04/2020 -

Công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức thuộc Sở Nội vụ
Ngày đăng: 03/03/2020  10:00 Lượt xem: 374
Mặc định Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định 151/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. Theo đó, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum như sau: Hợp nhất Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ với Phòng Cải cách hành chính thành Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính; Sáp nhập Văn phòng Sở vào Thanh tra Sở. Sau khi tổ chức lại, Sở Nội vụ có 04 đơn vị thuộc Sở, gồm:

1. Thanh tra Sở;

2. Phòng Công chức, viên chức;

3. Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính;

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

Ngày 02 tháng 03 năm 2020, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức thuộc Sở Nội vụ.

Tham dự buổi lễ có ông A Cường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và toàn thể công chức, người lao động cơ quan. 

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Tuấn - Nguyên Chánh Văn phòng Sở đã công bố các quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về điều động, bổ nhiệm công chức các đơn vị thuộc Sở như sau:

- Điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn – Nguyên Chánh Văn phòng Sở  giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở;

- Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Trường – Nguyên Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;

- Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Nguyên Trưởng phòng Công chức viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính;

- Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tâm – Nguyên Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên giữ chức vụ Trưởng phòng Công chức, viên chức;

- Điều động, bổ nhiệm ông Hà Xuân Nguyên, Nguyên Trưởng phòng Cải cách hành chính giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính.

Đối với các vị trí Phó các đơn vị sau khi hợp nhất, sáp nhập: thống nhất chủ trương giữ nguyên chức vụ như hiện nay (bố trí lại theo tên đơn vị mới), cụ thể:

- Bà Lê Thị Huệ, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ông Hoàng Đình Phú, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Bà Bùi Thị Thúy Nga, giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính;

Đối với công chức các đơn vị sau khi tổ chức lại:

- Giữ nguyên công chức hiện có giữa 02 đơn vị sáp nhập Văn phòng Sở và Thanh tra Sở;

- Giữ nguyên công chức hiện có giữa 02 phòng hợp nhất thành phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính;

 ông  A Cường- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định cho các công chức được điều động, bổ nhiệm

        Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, ông A Cường- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã chúc mừng và đề nghị các công chức được điều động, bổ nhiệm lần này phải đoàn kết, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

-- Văn phòng --

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 22 người đang online Tổng 44.867.918 lượt truy cập