Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày đăng: 31/03/2020  10:11 Lượt xem: 2122
Mặc định Cỡ chữ

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 30/3/2020, Sở Nội vụ đã có văn bản số 564/SNV-TCBM&CCHC gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Kiểm tra đột xuất tại UBND xã Ngọc Linh

Theo đó, Sở Nội vụ đã đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý các quy định, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụTỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính như Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 1113/UBND-TH ngày 04/6/2015, Công văn số 3015/UBND-TH ngày  18/12/2015,Công văn số 2288/UBND-TH  ngày 20/9/2016, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính (được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền hoặc quathông tin,phản ánh của báo chí, dư luận...), Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời tổ chức kiểm điểm hoặc tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định tại điểm b, khoản 1 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 và khoản 1 Công văn số 3015/UBND-TH ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh - trong đó có những lưu ý như: Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng nếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 19 tháng trước đến ngày 18 tháng báo cáo) không phát sinh vụ việc vi phạm tại cơ quan, đơn vị. Đối với những vụ việc nổi cộm, bức xúc thì báo cáo ngay Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý; nếucần thiết thì báo cáo trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

Văn Tiến
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 560 người đang online Tổng 45.596.938 lượt truy cập