Thứ 3, Ngày 28/09/2021 -

Triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Ngày đăng: 01/04/2020  15:54 Lượt xem: 990
Mặc định Cỡ chữ

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

Ngày 01/4/2020, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 591/SNV-TTr quán triệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, công chức người lao động tại đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:


(Ảnh minh họa)

1. Toàn thể công chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 05/CĐ- CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh như: Thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà. Chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu… Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở. Khai báo y tế bắt buộc (đối với những trường hợp có người thân di chuyển ngoài tỉnh đến).

2. Thực hiện việc bố trí cho công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ đến làm việc tại cơ quan khi xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị (việc xử lý các văn bản tại nhà phải đảm bảo tiến độ công việc được hoàn thành đúng thời gian yêu cầu); Đồng thời chịu trách nhiệm về việc công chức của cơ quan, đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

3. Lãnh đạo Sở và Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Văn thư, Lái xe Sở Nội vụ làm việc trực tiếp tại cơ quan để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Yêu cầu toàn thể công chức, người lao động Sở Nội vụ nghiêm túc thực hiện việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-CT UBND./.

Triển khai thực hiện công điện số 05/CĐ- CT UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

--Văn Lâm (tổng hợp)--
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 947 người đang online Tổng 45.246.165 lượt truy cập