Thứ 7, Ngày 03/12/2022 -

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Ngày đăng: 22/04/2020  10:44 Lượt xem: 3652
Mặc định Cỡ chữ

          Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018. Tăng cường cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

             Thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương đã phối hợp tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, chuẩn hóa 2.004 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.606 thủ tục, cấp huyện 280 thủ tục, cấp xã 118 thủ tục); đồng thời, đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2020 các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đã cập nhật công khai 353 dịch vụ công trực tuyến (233 dịch vụ công mức độ 3 và 120 dịch vụ công nức độ 4) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ truy cập và sử dụng: https://dichvucong.kontum.gov.vn. Riêng đối với Sở Nội vụ đã thực hiện cập nhật và cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và sẽ tiếp tục cập nhật, cung cấp trong thời gian tới.

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum. Địa chỉ truy cập và sử dụng: https://dichvucong.kontum.gov.vn

          * Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Kon Tum:

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 3

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

2

Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Mức độ 3

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

3

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 3

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

4

Cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng

Mức độ 3

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

5

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 3

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

6

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Mức độ 3

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

7

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mức độ 3

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

8

Thủ tục đổi tên quỹ

Mức độ 3

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

9

Thủ tục thành lập hội

Mức độ 3

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

10

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Mức độ 3

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

11

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

Mức độ 3

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

12

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

Mức độ 3

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

            Việc công bố bộ TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Kon Tum nhằm đẩy mạnh cải cách về thủ tục hành chính, bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ.

-- Văn Lâm --
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 205 người đang online Tổng 46.012.287 lượt truy cập