Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Ngày đăng: 17/07/2020  10:50 Lượt xem: 650
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 16/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Lạc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh,Viễn thông Kon Tum, Bưu điện tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.


Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Những kết quả CCHC đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm CCHC trong giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030 đã được nêu cụ thể trong phần trình bày Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Báo cáo tham luận tại Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2011 - 2020, CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời bãi bỏ những quy định không phù hợp. Đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cắt giảm thời gian giải quyết một số TTHC ở các lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, tư pháp, công thương. Đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, làm đầu mối tiếp nhận các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đã chủ động thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được tăng cường. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước và cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh luôn được đẩy mạnh. Đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý hành chính.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra, CCHC vẫn còn những hạn chế, nổi bật là: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có lúc, có nơi chưa bảo đảm chất lượng. Việc giải quyết hồ sơ TTHC của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn trường hợp sai sót, trễ hẹn, thiếu công khai, minh bạch, gây bức xúc cho cá nhân, tổ chức. Hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa cao. Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập tại một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa thực hiện đúng lộ trình của tỉnh. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đạt thấp. Công tác xã hội hóa, tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình thức công - tư (PPP) đối với các công trình dự án cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Một số chỉ tiêu hiện đại hóa nền hành chính chưa đạt mục tiêu đề ra như: tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, đề xuất các biện pháp, giải pháp để công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới thực chất hơn, hiệu quả hơn, quyết tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PARINDEX của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo; không ngừng nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã điểm lại những kết quả CCHC nổi bật mà tỉnh đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện CCHC thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới như: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ và đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh; phát huy kết quả đạt được và có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém sau đánh giá Chỉ số PAPI, PARINDEX năm 2019; tiếp tục triển khai, sử dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin do tỉnh cung cấp; thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định…Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC giai đoạn 2011 - 2020

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 17 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

 

Văn Tiến
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10563 người đang online Tổng 45.038.747 lượt truy cập