Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 -

Thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 18/09/2020  14:13 Lượt xem: 428
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum.

Căn cứ để thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum thực hiện theo Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và một số văn bản pháp lý liên quan.

Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam được Bộ Tư pháp phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Kon Tum theo quy định.

Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động. Trụ sở của Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum đặt tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 302 người đang online Tổng 45.120.875 lượt truy cập