Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 -

Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2016-2020) và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
Ngày đăng: 31/12/2020  16:29 Lượt xem: 153
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban ngành liên quan của tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác giai đoạn 2016 - 2020 ngành Nội vụ và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như khó khăn, vướng mắc  và đề xuất, kiến nghị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ.

Theo báo cáo, công tác ngành Nội vụ giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt nhiều kết quả: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực. Trong đó, về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Bộ, ngành Trung ương: Vụ và tương đương giảm 12 tổ chức. Địa phương: Cơ quan chuyên môn giảm 05 tổ chức; phòng giảm 973 tổ chức; chi cục giảm 127 tổ chức; phòng thuộc chi cục giảm 1.179 tổ chức; tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giảm 12 tổ chức. Ở cấp huyện: Cơ quan chuyên môn giảm 294 tổ chức, trong đó có 278 phòng Dân tộc.

Chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015).

Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng theo yêu cầu của Trung ương. Kết quả ở cấp huyện giảm 08/713 đơn vị còn 705 đơn vị hành chính; cấp xã giảm 557/11.160 đơn vị còn 10.603 đơn vị hành chính; sắp xếp thôn, tổ dân phố tổng số 98.455 thôn, tổ dân phố, giảm 38.369 tổ chức so với năm 2015

Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đạt hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức; công tác văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nền nếp và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai các Nghị quyết XIII của Đảng, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật thực hiện dân chủ cơ sở ở xã phường, thị trấn và các văn bản, đề án được cấp có thẩm quyền giao đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính các cấp làm cơ sở cho việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp cho phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ; hoàn thiện việc xây dựng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, quản lý,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định đây là Hội nghị có ý nghĩa, nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong cả nhiệm kỳ 2016-2020; đồng thời, ghi nhận và biểu dương thành tích ngành Nội vụ đã đạt được trong 05 năm qua.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành Nội vụ cần khắc phục một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới được ban hành chưa được thực hiện nghiêm túc, bài bản nên chưa tạo được sự thống nhất trong nhận thức về chủ trương xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; một số địa phương thiếu chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu; kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; công tác kiểm tra, thanh tra đã có chuyển biến, song việc xử lý, khắc phục sai phạm còn chậm, chưa kiên quyết, quyết liệt,...

Để triển khai tốt nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí đề nghị toàn ngành: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025 để xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; tiếp tục rà soát tổ chức lại các cơ quan bên trong của bộ ngành, địa phương; xây dựng hoàn thiện thể chế về  cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công  chức; quan tâm giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do dắp xếp, tổ chức lại....

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã tặng cờ thi đua cho 06 đơn vị, tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2020./.

https://www.kontum.gov.vn/
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 297 người đang online Tổng 45.120.870 lượt truy cập